Sprzęt badawczy

Wysokoprzpustowe sekwnatory materiału genetycznego:

   • NextSeq 500/550 (Illumina Corp.);
   • MiSEQ (Illumina Corp.);
   • MinION (ONT Corp.) – sekwencjonowanie nanoporowe.

Mikroskopy elektronowe:

   • AURIGA 60 (Zeiss);
   • JEOL JEM-F-200, z wyposażeniem do procedur Cryo-EM.

Spektrometry NMR i spektrometry MAS:

   • Spektroskop NMR 600 z sondą HR-MAS;
   • Spektrometr masowy MS/MS U-HPLC;
   • Spektrometr masowy TOF-TOF ze źródłem jonów MALDI;
   • Spektrometr Amazon SL z HPLC