Centrum obliczeniowe

Data Center wyposażone w nowoczesne rozwiązania oparte o technologie firm IBM, Dell, oraz HP:

  • Sieć zabezpieczona jest za pomocą nowoczesnych sprzętowych urządzeń UTM;
  • Dzięki wirtualizacji opartej o technologie VMware w pełni wykorzystujemy zasoby sprzętowe, jesteśmy ekologiczni, a nasze usługi działają nawet w razie awarii fizycznego serwera;
  • Scentralizowany storage w postaci macierzy dyskowych opartych na technologii Fibre Channel o łącznej pojemości 90 TB
  • Zespół serwerów NAS o łącznej pojemności 101 TB
  • Jednostkę GPU/CUDA do obliczeń i modelowania strukturalnego wyposażoną w dwie karty graficzne Quadro P5000, każda z nich posiada moc obliczeniową 8,9 TFLOPS oraz dwie karty RTX A5000 każda o mocy 28.7 TFLOPS
  • Sieć WiFi składającą się z 48 punktów dostępowych, zapewniających pokrycie swoim zasięgiem budynku głównego i zarządzaną przez kontroler;