Projekty AI

W ramach projektu proponowane są tematy:

    1. Wykorzystanie algorytmów sztucznej inteligencji (AI) do wyszukiwania sekwencji nukleotydowych związanych z wytwarzaniem metabolitów.
    2. Wykorzystanie algorytmów sztucznej inteligencji (AI) do analizy danych z mikroskopu elektronowego oraz widm NMR.
    3. Wykorzystanie sztucznej inteligencji (AI) do charakterystyki epigenetycznej komórek po edycji genowej.